مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
BRONZE - Web Space : 40 GB

Monthly Bandwidth : 100 GB

Websites You Can Host : 1

CPU : 100%

RAM: 1 GB

INODES : Unlimited

Sub Domains : 15

Parked Domains : 5

FTP Accounts : Unlimited

MySQL Databases : 5

Email Accounts: Unlimited


SILVER - Web Space : 150 GB

Monthly Bandwidth : 300 GB

Websites You Can Host : 15

CPU : 100%

RAM: 3 GB

INODES : Unlimited

Sub Domains : 60

Parked Domains : 25

FTP Accounts : Unlimited

MySQL Databases : 30

Email Accounts : UnlimitedGOLD - Web Space : 700 GB

Monthly Bandwidth : 700 GB

Websites You Can Host : Unlimited

CPU : 100%

RAM: 10 GB

INODES : Unlimited

Sub Domains : Unlimited

Parked Domains : Unlimited

FTP Accounts : Unlimited

MySQL Databases : Unlimited

Email Accounts : Unlimited

Mailing Lists : UnlimitedSecure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.226.244.70) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution